Broke teen ผู้ขายไตสำหรับ iPhone ตอนนี้ล้มเหลวตลอดชีวิต

ตอนนี้ชายชาวจีนคนหนึ่งต้องล้มตายไปตลอดชีวิตหลังจากเขาขายไตของเขาในฐานะวัยรุ่นสู่ตลาดมืดเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Apple

Read more “Broke teen ผู้ขายไตสำหรับ iPhone ตอนนี้ล้มเหลวตลอดชีวิต”