‘เพิ่มสุขภาพด้วยสับปะรด’

กระทรวงสาธารณสุขกำลังเรียกร้องให้ประชาชนชาวไทยได้กินสับปะรดเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลไม้ราคาต่ำ รายงานว่าวันนี้

นายอัมพรเบญจพลพิพัฒน์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่าสับปะรดประกอบด้วยเบต้าแคโทเรนวิตามินซีและเส้นใยอาหารซึ่งช่วยเพิ่มสายตาและภูมิคุ้มกันของคน นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของบุคคลที่มีโรคมะเร็ง

รายงานจากการสำรวจสุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 พบว่ามีเพียง 30.5 เปอร์เซ็นต์ของคนไทยบริโภคผลไม้สดทุกวัน อัตราการบริโภคต่ำกว่าคนไทยที่มีอายุเกิน 60 ปี