ระบบดักฟังจีพีเอสระบบเซ็นเซอร์

ในขณะที่ระบบดักฟังจีพีเอสระบบเซ็นเซอร์ สามารถใช้สังเกตพื้นที่ใหม่ระบุเขตข้อมูลติดตามไร่และแม้กระทั่งการฉีดปุ๋ยในแบบเรียลไทม์ระบบอัตโนมัติ สามารถช่วยในการเตรียมดินการหว่านเมล็ดการใส่ปุ๋ยการรดน้ำการป้องกันยาฆ่าแมลงและการคัดแยกผลผลิต นอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัลยังช่วยลดการจัดการซัพพลายเชนในภาคเกษตรกรรมด้วย

วันนี้มีหลายแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและ บริษัท ด้านเทคโนโลยีซึ่งรวมถึง Ricult ซึ่งให้บริการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพสูงเชื่อมต่อเกษตรกรกับผู้ซื้อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรและให้ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ สิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของเกษตรกร เจ้าของฟาร์มสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้พื้นที่เพาะปลูกลดแรงงานรักษาคุณภาพของพืชและลดของเสียรวมทั้งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคม