ความโน้มเอียงทางพันธุกรรม

การบริโภคคอเลสเตอรอลในระดับปานกลางหรือการบริโภคไข่ทุกวันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองแม้ในคนที่มีความโน้มเอียงทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อคอเลสเตอรอลในอาหารมากขึ้นต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ในกลุ่มควบคุมที่สูงที่สุดผู้เข้าร่วมการศึกษามีปริมาณโคเลสเตอรอลในอาหารทุกวันที่ระดับ 520 มก. และพวกเขาบริโภคเฉลี่ยวันละหนึ่งฟอง

ซึ่งหมายความว่าผลการวิจัยไม่สามารถสรุปได้เกินระดับเหล่านี้ ไข่หนึ่งฟองมีคอเลสเตอรอลประมาณ 200 มก. ในการศึกษานี้ประมาณหนึ่งในสี่ของโคเลสเตอรอลทั้งหมดที่บริโภคนั้นมาจากไข่ นอกจากนี้ความไม่ได้มาตรฐานของการศึกษานี้ก็ลดลงเช่นกันเนื่องจากความจริงที่ว่าประชากรการศึกษาไม่มีโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีอยู่ก่อนและขนาดของประชากรที่ศึกษามีขนาดค่อนข้างเล็ก