การส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมาย

วิธีที่ถูกกฎหมายในการหยุดการนำเข้าบันทึกหรือบันทึกที่ไม่แน่นอนซึ่งมีต้นกำเนิดที่ไม่รู้จักโดยหวังว่าจะช่วยยกระดับธรรมาภิบาลด้านป่าไม้ในประเทศต่างๆ
ดังที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการปี 2546“ ความขัดแย้งมักเกิดจากผลกำไรที่กลุ่มติดอาวุธสร้างขึ้นจากการขายไม้ที่ตัดมาอย่างผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมาย” การลดปริมาณความขัดแย้งของไม้ซุงที่เข้ามาในวงจรการค้าจึงรวมอยู่ในเจ็ดมาตรการ

ภายใต้แผนสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมายโดยการยกเครื่องการรับรองและการจัดการไม้ซุงในประเทศการค้าผ่านระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของ Timber (TLAS)“ มันไม่เหมือนที่เราไม่มีกฎหมายหรือกลไกในการจัดการกับปัญหาการตัดไม้ แต่กรอบการทำงานช่วยให้เรามองภาพรวมของการจัดการไม้และทำให้ระบบสมบูรณ์แบบที่เรามี วรังคณารัตนารัตน์ผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์คนและป่าไม้แห่งประเทศไทยซึ่งตรวจสอบสิทธิชุมชนป่าไม้และธรรมาภิบาลป่าไม้