การตรวจหาการแพร่กระจายของเนื้อร้าย

การตรวจหาการแพร่กระจายของเนื้อร้ายเมื่อเกิดขึ้นแล้ว แต่ก็ยังไม่มีอะไรที่สามารถมองเห็นหรือวัดผลศักยภาพของเซลล์เนื้องอกที่จะแพร่กระจายไปในอนาคตได้ดังนั้นที่ศูนย์เวชศาสตร์เครือข่าย ความท้าทายโดยวิศวกรรมไบโอเซ็นเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบไม่หนึ่งไม่ใช่ไม่สอง แต่หลายโปรแกรมสัญญาณที่ผลักดันการแพร่กระจายเนื้องอก

เมื่อการรับรู้สัญญาณเหล่านั้นสัญญาณเรืองแสงจะเปิดเฉพาะเมื่อเซลล์เนื้องอกที่ได้มามีศักยภาพสูงที่จะแพร่กระจายและจึงหันร้ายแรง เซลล์มะเร็งจะเปลี่ยนการสื่อสารของเซลล์ปกติโดยการหักล้างหนึ่งในหลาย ๆ เส้นทางการส่งสัญญาณเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของเนื้องอก เนื่องจากเซลล์เนื้องอกปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมหรือการรักษาโรคมะเร็งการทำนายว่าเส้นทางใดที่จะใช้จะกลายเป็นเรื่องยาก Ghosh และเพื่อนร่วมงานได้ตรวจสอบโปรตีนชนิดหนึ่งและการดัดแปลงที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน