การตรวจคัดกรองยาตัวแรกที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการตรวจคัดกรองยาตัวแรกที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการต่างๆ สารประกอบที่ใช้แล้วได้รับการอนุมัติเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัยในมนุษย์ แต่การตรวจสอบในหนูและการศึกษาทางคลินิกยังคงต้องใช้เพื่อทดสอบประสิทธิผลของการผสมผสานยาที่เฉพาะเจาะจงในมนุษย์ ขนาดของการตรวจสอบนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงหลักการทั่วไปที่อยู่เบื้องหลังการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาเสพติด

ซึ่งจะช่วยให้สามารถเลือกคู่ยาได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นในอนาคตและอาจมีผลบังคับใช้กับพื้นที่การรักษาอื่น ๆ ในวงกว้าง ผลกระทบที่เป็นอันตรายของยาปฏิชีวนะต่อแบคทีเรียที่มีสุขภาพดีนอกจากนี้ยังช่วยลดการพัฒนายาต้านปฏิชีวนะเนื่องจากแบคทีเรียที่มีสุขภาพดีจะไม่ถูกกดดันเพื่อพัฒนาความต้านทานยาปฏิชีวนะซึ่งอาจส่งผลต่อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายต่อไปได้